Marta 697 62 61 99 | Rafał 603 62 78 87 odszkodowania@czuwamy.eu

SPRAWCA

znany lub nieznany

Aby móc dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia, w danym zdarzeniu powinien być określony Sprawca. Najlepiej jakby był on znany, choć w przypadku gdy sprawca określony jest jako nieznany to pieniądze można uzyskać ze specjalnego funduszu powstałego na takie okoliczności.

Pamiętaj, odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy się także dla pasażerów, którzy znajdowali się w pojeździe sprawcy.

s

Regres

W przypadku, gdy Sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających Towarzystwo Ubezpieczeniowe po wypłacie odszkodowania dla poszkodowanych będzie dochodziło od niego pokrycia wypłaconych środków.

Data

czas zdarzenia ma duże znaczenie

W przypadku wypadków komunikacyjnych, do zdarzenia mogło dojść do 20 lat wstecz, lecz nie wcześniej niż przed 10 sierpnia 1997 roku.

W przypadku kolizji drogowych, zajmujemy się sprawami, które miały miejsce do 3 lat wstecz.

W przypadku innych zdarzeń, najczęściej możemy zająć się sprawą, która wydarzyła się do 3 lat wstecz.

Od tych warunków są pewne odstępstwa, oczywiście na korzyść poszkodowanych, więc jeśli masz wątpliwość: pytaj nas śmiało

Im dłużej od wypadku, tym mniejsze może być odszkodowanie, ale najważniejsze, aby nie uległo ono przedawnieniu.

Skomplikowane?

Jeśli to wszystko wydaje Ci się skomplikowane, zadzwoń lub napisz do nas.

Jesteśmy od tego, aby pomagać Ci od pierwszych chwil po wypadku.

POSZKODOWANY

zadbaj o siebie od razu

Aby można daną osobę uznać za poszkodowaną, to w danym zdarzeniu, powinna odnieść uszczerbek na zdrowiu. Fizycznym lub/i psychicznym. Wiele osób podczas wypadku doznaje traumy, boi się korzystać z pojazdów, ma lęki o swoich bliskich.

Nawet jeśli zaraz po zdarzeniu czujesz się dobrze, a zdarzenie nie było błahe, kategorycznie należy poddać się badaniu lekarskiemu.

Szok, adrenalina może przez wiele godzin a nawet dni, maskować obrażenia wewnętrzne, i nie pozwolić bez fachowego spojrzenia ich dostrzec. Nie ryzykuj swoim zdrowiem ani życiem!

Wszystkie badania lekarskie, zabiegi, rehabilitacje powinny być udokumentowane, a wszelkie koszty poniesione, związane z wypadkiem i leczeniem po nim, w miarę możliwości potwierdzone oryginalnymi dokumentami zakupu (paragon, faktura)

W przypadku wydatków związanych z pochówkiem, również powinny być one zachowane. Wydatki na pogrzeb, ubiór, opłaty związane z pogrzebem takiej jak dojazd, stypa również powinny być udokumentowane.

 

 

 

q

Zadbaj o Swoje zdrowie od razu po wypadku!