Marta 697 62 61 99 | Rafał 603 62 78 87 odszkodowania@czuwamy.eu

W przypadku poszkodowanych w wypadku

Zwrot kosztów leczenia

Uzyskujemy zwrot kosztów leczenia, który wypłacamy w 100%, bez pomniejszania go o naszą prowizję.

Jako koszty leczenia rozumiemy:

 • koszty zakupu leków i środków opatrunkowych
 • koszty specjalnego wyżywienia podczas rehabilitacji i leczenia
 • koszty hospitalizacji oraz zabiegów rehabilitacyjnyhc
 • koszty przyrządów rehabilitacyjnych oraz sprzętu ortopedycznego
 • koszty dojazdu lub dowozu chorego na leczenie
 • koszty przejazdów bliskich osób w celu odwiedzin w szpitalu.
Zadośćuczynienie

W wyniku doznanej krzywdy, osobie poszkodowanej, należy się odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego. Objęte są wszystkie cierpienia doznane przez poszkodowanego, zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Utracone dochody

Poszkodowany może uzyskać wyrównanie, za utracone dochody, które zostały utracone lub nie zostały uzyskane w wyniku niezdolności do wykonywania swojej pracy.

Renta dla wyrównania szkód

Aby uniknąć comiesięcznego egzekwowania zwrotu wydatków związanych z leczeniem poszkodowanego, można uzyskać rentę tymczasową na pokrycie nowych wydatków.

Gdy następstwa powstałej szkody mają charakter nieodwracalny, renta jest ustalana jako renta stała

Gdy poszkodowany w wyniku wypadku i doznanych obrażeń, nie jest zdolny do pracy zarobkowej, można uzyskać dla niego rentę, która pokryje powstałą stratę. Renta może mieć również charakter stały lub okresowy.

Koszty adaptacji mieszkania

W przypadkach, gdy poszkodowany w wyniku wypadku stał się inwalidą, koszty adaptacji mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej są również możliwe do uzyskania.

Dla ofiar i poszkodowanych

 • wypadków komunikacyjnych

 • wypadków w rolnictwie

 • wypadków w pracy

 • błędów w sztuce medycznej

1114180_96172014

W przypadku ofiar śmiertelnych

Dla najbliższych osób, które utraciły bliskie osoby na wskutek zdarzenia, które powstało na wskutek:

 • wypadku komunikacyjnego

 • wypadku w pracy

 • wypadku w rolnictwie

 • błędu w sztuce medycznej

SONY DSC

Odszkodowanie w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej
Odszkodowanie za śmierć dorastającego dziecka
Odszkodowanie za śmierć dziecka
Odszkodowanie za śmierć rodzica
Szkody prenatalne